O Kancelarii...

Kancelaria prawna “ Szabunio – Ziarkowski i Partnerzy Adwokaci i  Radcowie Prawni Spółka Partnerska  zawiązana została przez prawników z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym w kancelariach prawniczych i wymiarze sprawiedliwości i rozpoczęła działalność z dniem 1 października 2009 roku. Początkowo działalność prowadzona była w formie spółki cywilnej. W 2012 roku nastąpiło przekształcenie w spółkę partnerską.

Od września 2013 roku do grona partnerów Kancelarii dołączył pan Krzysztof Golec – adwokat.

Wieloletnia praktyka zawodowa każdego z członków naszego zespołu i współpracujących z z innymi kancelariami prawniczymi  i kancelariami doradców podatkowych, sprawia, że możemy świadczyć kompleksową pomoc prawną i prawno - podatkową w sposób fachowy i rzetelny.

Nadrzędnym celem Kancelarii jest pełnienie roli nie tylko doradcy, ale przede wszystkim
PARTNERA W BIZNESIE NASZEGO KLIENTA.

Naszą misję chcemy realizować poprzez:

  • zrozumienie rodzaju i sposobu prowadzonej przez Klienta działalności,
  • aktywne uczestniczenie w prowadzonym przez Klienta biznesie i w celu
  • udzielenia bezpiecznej i precyzyjnej porady prawnej, optymalnej ze względu na koszty, rodzaj i skalę danej działalności;
  • znalezienia odpowiedzi na każde pytanie i wyjaśnienie wszelkich wątpliwości pojawiających się w związku z prowadzoną lub planowaną działalnością z możliwie szerokiej perspektywy, w tym również w kontekście prawa i praktyki gospodarczej Unii Europejskiej;
  • minimalizowania obowiązków administracyjnych i proceduralnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
  • udzielenia pomocy i pośrednictwa w kontaktach z inwestorami, kontrahentami i organami administracji.

Kancelaria może również informować Klientów o planowanych zmianach przepisów prawa pod kątem oceny ich skutków dla prowadzonej działalności gospodarczej.
©2010 Szabunio - Ziarkowski Adwokaci i Radcowie Prawni S.C. Wszelkie prawa zastrzeżone.
email:biuro@sz-kancelaria.pl