Prawnicy

Do grona naszych doradców możemy zaliczyć następujących prawników:

  • Wojciech Szabunio    radca prawny
  • Rafał Ziarkowski    adwokat

Wojciech SzabunioWojciech Szabunio

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1993 roku jest radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Kierował Zespołem Prawnym w DORADCA Consultants Ltd. w Gdyni, następnie od 1995 roku prowadzi indywidualną kancelarię prawniczą w Gdyni. W latach 1998-2001 kierował zespołem prawnym w oddziale firmy Ernst & Young w Gdańsku. W ramach ogólnopolskiej firmy prawnej Ernst & Young odpowiadał między innymi za usługi doradztwa prawnego w zakresie e-businessu. 2001-2004 partner w kancelarii radców prawnych Grzechowiak, Jaś, Szabunio s.c. w Gdańsku. Od 2009 współtworzy Kancelarię Szabunio Ziarkowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska.
Od 1994 roku jest wykładowcą w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów w Gdańsku. Jest autorem skryptu „Elementy Prawa dla Menedżerów” wydanego w 1998 roku przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów, współautorem książki „Spór z urzędem podatkowym” oraz szeregu artykułów prasowych z zakresu prawa gospodarczego. W 2012 wspólnie z Rafałem Ziarkowskim opracował skrypt GFKM – „Podstawy prawa gospodarczego.”
Specjalizuje się w doradztwie prawnym związanym z działalnością gospodarczą w szczególności zagadnieniach związanych z prawem handlowym – korporacyjnym (zawiązywanie i przekształcenia spółek), prawem kontraktów, handlem elektronicznym (umowy z zakresu nowych technologii, ochrona danych osobowych). Świadczy usługi prawne dla szeregu firm polskich jak i zagranicznych.

W ramach prowadzonej działalności świadczył zarówno usługi związane z bieżącą obsługą prawną oraz projektami konsultingowymi takimi jak prywatyzacja i restrukturyzacja przedsiębiorstw, przejęcia i połączenia spółek oraz przy tworzeniu nowych przedsięwzięć.

W kontaktach z klientami biegle posługuje się językiem angielskim. 

E-mail: wszabunio@sz-kancelaria.pl
Tel. kom: 0 601 67 65 37Rafał ZiarkowskiRafał Ziarkowski

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w roku 1997. W latach 1999 do 2009 pełnił urząd prokuratora. W latach 1996-1997 doradca Korporacji Organizacji Pomocowych zrzeszających organizacje pozarządowe z regionu Pomorza. Laureat nagrody językowej konkursu organizowanego dla aplikantów w toku 1998 we Wrocławiu. Aktualnie wykonuje zawód adwokata. Od 2009 roku współtworzy kancelarię Szabunio Ziarkowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska.

W 1997 roku rozpoczął współpracę z Gdańską Fundacą Kształcenia Menedżerów w Gdańsku, obejmując funkcję konsultanta i trenera realizuje szkolenia i projekty doradcze. Unikalny styl prezentacji oraz praktyczne podejście do pracy z uczestnikami szkoleń stawiają go w pozycji jednego z czołowych konsultantów GFKM.

Jest autorem licznych indywidualnych projektów szkoleniowych dopasowanych do potrzeb przedsiębiorstw w tym autorem podręcznika przeznaczonego dla wewnętrznych trenerów PKN Orlen połączonego z systemem szkoleń dla trenerów, a także autorem multimedialnego kursu z zakresu pomocy publicznej przygotowanego na zamówienie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Young Digital Poland S.A. W 2012 wspólnie z Wojciechem Szabunio opracował skrypt GFKM – „Podstawy prawa gospodarczego.”

Jest wykładowcą na Podyplomowych Studiach Menedżerskich Europejski Model Zarządzania oraz podyplomowych studiach Master or Business Administration, prowadzonych przez GFKM we współpracy z Rotterdam School of Management.

E-mail: rziarkowski@sz-kancelaria.pl
Tel. kom: 0 600 095 631
©2010 Szabunio - Ziarkowski Adwokaci i Radcowie Prawni S.C. Wszelkie prawa zastrzeżone.
email:biuro@sz-kancelaria.pl