Zasady współpracy z Kancelarią

Najważniejszą i podstawową zasadą Kancelarii jest całkowita POUFNOŚĆ spraw prowadzonych w imieniu i na rzecz Klientów. Dlatego też, zwykle każdą współpracę rozpoczynamy od podpisania dokumentu o poufności w formie zaproponowanej przez Kancelarię lub Klienta.

Kolejne etapy współpracy i bieżącej obsługi są następujące:

  1. Zawarcie umowy o współpracy z Kancelarią, na stałą obsługę lub konkretny projekt, bądź przyjęcie warunków współpracy przez Klienta (akceptacja oferty).
  2. Podanie informacji o osobie, która w ramach Kancelarii będzie odpowiedzialna za stałą obsługę i nadzorowanie spraw Klienta.
  3. Ustalenie harmonogramu czasowego w przypadku konkretnego projektu lub też czasu odpowiedzi Kancelarii na pytania bieżące spływające od Klienta. W przypadku standardowego zakresu spraw określonych w umowie, czas odpowiedzi Kancelarii nie przekracza 48 godzin. Jeżeli sprawa jest bardziej skomplikowana i wymaga głębszej analizy prawnej lub konsultacji z innym prawnikami, przedstawiciel Kancelarii skontaktuję się z Klientem w celu ustalenia daty przygotowania opinii.
  4. Korespondencja i komunikacja z Kancelarią odbywa się w formie elektronicznej na adresy poszczególnych partnerów bądź biuro@sz.kancelaria.pl, lub listem przesłanym na adres Kancelarii: Szabunio, Ziarkowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska, ul. Komety 13;80-299 Gdańsk oraz telefonicznie pod nr 601 676 5 37 lub 600 095 631
  5. Każde zlecenie Klienta wykraczające poza standardowe usługi świadczone przez Kancelarię i określone w umowie o współpracy, są każdorazowo uzgadniane z Klientem.
  6. W okresach miesięcznych wystawiane są specyfikacje godzinowe wraz z zakresem prac, które zostały wykonane w danym miesiącu.
  7. Specyfikacja jest każdorazowo akceptowana przez Klienta, a następnie stanowi podstawę do wystawienia faktury za usługi Kancelarii.
  8. Faktura wystawiana jest po wykonaniu prac, co miesiąc, bądź w innym terminie uzgodnionym z Klientem.
©2010 Szabunio - Ziarkowski Adwokaci i Radcowie Prawni S.C. Wszelkie prawa zastrzeżone.
email:biuro@sz-kancelaria.pl